Тактовані тригери (синхронні)

На входи логічного елемента або пристрою сигнали не завжди надходять одночасно, тому що перед цим вони можуть проходити через різну кількість елементів, котрі мають при цьому однаковою затримкою. Це описують як змагання чи гонки сигналів. У результаті протягом певного часу на входах створюється непередбачена ситуація: нові значення одних сигналів поєднуються з значеннями інших, що може призвести до помилкового спрацьовування елемента (пристрої). Наслідки гонок можна усунути тимчасовим стробуванням, коли на елемент, крім інформаційних сигналів, подаються тактовані (синхронізуючі) імпульси, до моменту приходу яких інформаційні сигнали явно встигають встановитися на входах.

Тактований тригер, крім інформаційних входів, має синхронізуючий (тактовий) вхід; сигнали на інформаційних входах впливають на такий тригер тільки з надходженням сигналу на синхронізуючого входу.

Рисунок 4.11 – Синхронний RSС-тригер

Схема тригера (зібраного на елементах АБО-НІ) містить асинхронний RS-тригер T1 і дві кон'юнктури вхідної логіки. Останні передають перемикає логічний 1 з інформаційного S-або R-входу на відповідні входи Т1 лише за наявності на синхронізуючому вході С логічної 1. При С=0 інформація з S-та R-входів на тригер Т1 не передається.

Розглянутий тригер може бути виконаний і пам'ятною осередку, реалізованої на елементах І-НІ.

Умовне зображення тактованого тригера наведено на рис. 4.11, б. У тексті тактований RS-тригер скорочено позначається як RSC-тригер.


4190652506251247.html
4190730849539054.html
    PR.RU™