Гуртожитки призначенні для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання.

Під гуртожитки надаються спеціально спорудженні або переобладнані для цієї мети жилі будинки. Таке переобладнання проводиться з дозволу виконкому обласної чи міської ради.

Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах, а також використання під гуртожитки приміщень у жилих будинках, призначених для постійного проживання громадян.

Якщо службові жилі приміщення призначаються для заселення громадян, які у зв’язку з характером їх трудових відносин мають проживати за місцем роботи або поблизу нього, то гуртожитки призначаються для проживання робітників, службовців, студентів, учнів у період роботи або навчання.

Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розподілу, бронюванню і здачі в піднайом.

Громадяни, які проживають в гуртожитку мають право:

1. користуватися приміщенням культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами

2. вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого інвентарю, що стали непридатними

3. вимагати усунення недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні

громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають в їх відособленому користуванні, вправі вселити туди своїх неповнолітніх дітей. Вселення інших громадян можливе лише з дозволу адміністрації підприємства, установи, організації.

Громадяни, які проживають в гуртожитках зобов’язані:

1. використовувати надану жилу площу відповідно до її призначення

2. забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентаря

3. додержуватися правил співжиття і правил внутрішнього розпорядку гуртожитку

4. зберігати чистоту і порядок у жилих приміщеннях, місцях загального користування

5. особи, що вибувають з гуртожитку зобов’язані здати все майно, що записано за ними. При його не здачі чи псуванні – вони повинні відшкодувати заподіянні збитки

ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку, а також меблів, обладнання та інвентарю провадиться винними особами або за їхній рахунок.Мешканцям гуртожитку забороняється:

1. провадити самовільно переобладнання та перепланування приміщення

2. захаращувати предметами домашнього вжитку балкони, пожежні проходи, коридори, сходові клітки і запасні виходи

3. зберігати в жилих приміщеннях, на балконах легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, що забруднюють повітря

4. установлювати без дозволу керівництва гуртожитку тимчасові електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання приміщень

5. у період з 23 по 7 години включати на підвищену гучність телевізори, магнітофони та радіоапаратуру , гарти на музичних інструментах і створювати інший шум, що порушує спокій громадян

6. самовільно переселятися з одного приміщення в інше – переселення провадиться за рішенням адміністрації підприємства,установи,організації та профспілкового комітету з видачею нового ордеру

підприємство, установа, організація, у віданні якої перебуває гуртожиток , зобов’язана:

- утримувати його згідно з встановленими санітарними правилами, єдиними правилами та нормами експлуатації і ремонту житлового фонду

- своєчасно провадити необхідний капітальний і поточний ремонт будівлі та ремонт інвентарю

- укомплектовувати кожну кімнату меблями, постільними речами та іншим інвентарем відповідно до типових норм

На час проведення капітального ремонту гуртожитку , його мешканцям адміністрацією підприємства,установи, організації надається жила площа в тому самому або іншому гуртожитку чи інше жиле приміщення. Після закінчення капітального ремонту зазначені особи поселяються на площу, яку вони раніше займали.

Жила площа в гуртожитках надається за спільним рішенням адміністрації підприємства,установи,організації та відповідного профкому. На підставі такого рішення видається ордер, який є єдиною підставою для вселення на надану в гуртожитку площу.

Жила площа в гуртожитках надається в порядку черговості, що визначається адміністрацією підприємства, установи,організації та профкомом.

Жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше 6 кв.м. на одну особу.

Громадянам, які вибули з гуртожитку у зв’язку з призовом на дійсну строкову військову службу, а також офіцерам, які вибули з гуртожитку у зв’язку з призовом із запасу на дійсну військову службу на строк до 3 років, може бути знову надана жила площа в гуртожитку , якщо після проходження військової служби вони повернулися .

Вселення в гуртожиток провадиться завідуючим (директором) гуртожитку або працівником, який його заступає, на підставі виданого адміністрацією підприємства, установи, організації ордеру.

Мешканці гуртожитку сплачують плату за користування гуртожитком . Розмір плати , встановлений для студентських гуртожитків, визначається спільним наказом Міністерства освіти , охорони здоров’я та фінансів «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках» від 21.12.1998 року за №453/362/260.

До обов’язкових послуг, що надаються особам, які проживають у гуртожитку , належать:

- комунальні послуги (тепло, електро, газо, водопостачання)

- обслуговування обладнання гуртожитку

- дезінфекція, дератизація, дезінсекція

- охорона та протипожежна сигналізація

- поточний ремонт будівель гуртожитку та його обладнання

- прання та поновлення білизни

- матеріальне забезпечення утримання приміщень у чистоті

- сезонні, тимчасові працівники й особи, які працювали за строковим трудовим договором і припинили роботу , а також особи, які навчалися в навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з роботою чи навчанням.

Інших працівників підприємств, установ , організацій, які поселилися в гуртожитку у зв’язку з роботою, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину.

З гуртожитку без надання іншого жилого приміщення не можуть бути виселені ті самі категорії громадян, що і зі службового жилого приміщення.:

Осіб, які проживають у гуртожитках, виселяють також у разі знесення будинку чи переобладнання будинку (жилого приміщення) в нежилий , а також якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа в гуртожитку або інше жиле приміщення.

Інше жиле приміщення, що передається громадянам у зв’язку з виселенням з гуртожитку, має відповідати встановленим законодавством вимогам. Громадяни, які самоправно зайняли жилу площу гуртожитку, виселяються без надання їм іншого жилого приміщення.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЖИТЛО.

2. ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ

4. СКЛАД ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ.

5. ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ.

6. ВИКЛЮЧЕННЯ З ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

7. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ

8. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ВЗЯТТЯ ГРОМАДЯН НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК.

9. ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ

10. ЧЕРГОВІСТЬ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

11. НОРМА ЖИЛОЇ ПЛОЩІ

12. ОРДЕР НА ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТА ЙОГО ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

13. ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В БУДИНКАХ ДЕРЖАВНИХ

14. ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ ФОНДІВ.

15. ФОРМА ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

16. СТРОК ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

17. СТОРОНИ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

18. ПОНЯТТЯ ЧЛЕНА СІМЇ НАЙМАЧА ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

19. ПРАВА СТОРІН ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

20. ОБОВЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ.

21. ПРАВО НА ПРИВАТИЗАЦІЮ КВАРТИР (БУДИНКІВ) ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ ФОНДІВ

22. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТЛА ЗА ТИМЧАСОВО ВІДСУТНІМИ ГРОМАДЯНАМИ.

23. БРОНЮВАННЯ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ.

24. ОБМІН ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

25. ПІДНАЙОМ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

26. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТИМЧАСОВИХ ЖИЛЬЦІВ

27. НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ ЖИТЛА В ЗВЯЗКУ З КАПІТАЛЬНИМ РЕМОНТОМ БУДИНКУ

28. ЗМІНА ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

29. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ .

30. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВИСЕЛЕННЯ.

31. ВИПАДКИ ВИСЕЛЕННЯ З НАДАННЯМ І БЕЗ НАДАННЯ ІНШОГО ЖИТЛА.

32. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБОВИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ

33. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ.


4192384364963583.html
4192408185469440.html
    PR.RU™