Мал. Нафтодобувна платформа у Північному морі

Енергетичні ресурси. Вода Океані здатна виробляти електроенергію. Величезні енергетичні ресурси мають припливи і відпливи, океанічні течії і навіть хвилі. Енергія припливів і відпливів у кілька разів більша, ніж в усіх річках планети. Щоправда, поки що людина використовує її мало. Для цього в деяких країнах світу (Франції, США, Росії, Японії, Китаї) збудовано припливні електростанції. Електроенергію за допомогою хвиль отримують в Японії. Проте її вартість досить висока. Якщо люди навчаться отримувати електроенергію на хвильових станціях дешевим способом, то людство отримає невичерпне джерело енергії.

Людина й Океан. Морські глибини здавна манили людину. Їй хотілося не лише віднайти скарби на дні, а й розширити географічні знання про навколишній світ. Нині не викликає сумнів те, що роль Світового океану на нашій планеті дуже значна. Його називають “колискою життя”, оскільки на думку більшості вчених життя на Землі зародилося саме в Океані. “Кухнею погоди” його називають за важливу роль у формуванні клімату Землі.

Якщо на суходолі давно вже немає невідомих територій, то в глибинах Океану і нині чимало загадкового. Першими дослідниками, що занурилися під воду, були нирці за перлами. Минуло багато часу перш, ніж з’явилися різні підводні апарати, дослідницькі судна, штучні супутники. Сьогодні за їх допомогою вчені вивчають властивості води, її рухи, морських організмів, вимірюють глибини. Це має велике значення для судноплавства, пошуків корисних копалин, риболовства, прокладання дном кабелів телефонного зв’язку.

Нині води Океану необхідно охороняти від забруднень нафтою, промисловими відходами, побутовими стічними водами, добривами, знесеними з полів. Сьогодні навіть далеко від берегів, у відкритому океані, не рідко плавають пластикові пляшки, поліетиленові пакети та інше сміття. Від забруднення води страждають всі організми. Щоб привернути увагу до цих проблем, 1998 р. був проголошений Міжнародним роком Океану. Боротися із забрудненнями дуже важко. Тому важливо не допускати цього, щоб безмежний водний простір не тільки залишався коморою з природними багатствами, а доставляв людині естетичну насолоду.

Цікава географія


4192710108385980.html
4192728045835281.html
    PR.RU™